Logo Sprejeri

Nástenné maľby v oddychovej zóne kancelárskych priestorov spoločnosti Accenture, Bratislava 2022