Logo Sprejeri

Transformácia parkoviska na bezpečný priechod pre chodcov spájajúci Bory Mall s nemocnicou Bory prostredníctvom maľby na asfalt. Bratislava 2022