Logo Sprejeri

Reklamný mural na fasáde fabriky Figaro, Bratislava 2021