Logo Sprejeri

Raster z kruhov na Námestí SNP v Bratislave, v rámci projektu Živé námestie, Bratislava 2019