Logo Sprejeri

Nástenné maľby vychádzajúce z pôvodných sgrafitových výzdob z roku 1962 umiestnených na fasáde budovy ZŠ v Zohore. Autor pôvodných sgrafít: Pavol Bley