Logo Sprejeri

Nástenná maľba v rodinnej reštaurácii Kantína TAZ-ka v areáli bývalých Trnavských automobilových závodov, Trnava 2019