Logo Sprejeri

Maľba na asfalte v Bratislave 2023

Maľba na asfalte v križovatke ulíc Vazovova x Mýtna, ktorá prechádza reorganizáciou dopravy a vzniká tu bezpečnejšia lokalita pre pohyb chodcov, najmä detí z neďalekej základnej školy Vazovova. 

Fotografie: mib.sk