Logo Sprejeri

Inštalácia z kartónových písmen, festival Lidožúr, Piešťany 2016