Logo Sprejeri

Dizajn steny v priestoroch Krajského pamiatkového úradu Bratislava, 2023